Την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 , στο πλαίσιο της κοινωνικής Λέσχης προβλήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου ντοκιμαντέρ με τίτλο " Μουσουλμάνες".

Το ντοκιμαντέρ αναφερόταν στη σημερινή θέση τηε μουσουλμάνας γυναίκας στις τοπικές τους κοινωνίες, την έλλειψη ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός.