Τμήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας

 

Λειτουργούν δύο τμήματα  ,εκ των οποίων το ένα από το 2008  και το άλλο από το 2009.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων στα τμήματα αυτά είναι δωρεάν για τις γυναίκες που είναι μέλη του Συλλόγου.

Διδάσκουν αφιλοκερδώς οι καθηγήτριες αγγλικών : Κ. Ευαγγελή Φαρίνη – Κουκουρίκου και Παναγιώτα Καρμπασούδη – Κλεισσαρχάκη.

Τα μαθήματα για κάθε τμήμα γίνονται στην αίθουσα του Συλλόγου μία φορά την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα και διαρκούν δύο διδακτικές ώρες..