Ο Σύλλογος Διοργανώνει

Εκδρομή

στη Βλάστη Κοζάνης

το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Δηλώσεις συμμετοχής , Πληροφορίες : στην κυρία Γιώτα Κιρμπάση -Πολύχρου τηλ 69730433536973043353