Την Παρασκευή 22 Μαΐου η χορωδία του Συλλόγου θα εμφανιστεί σε πολιτιστική εκδήλωση στη Μονή Λαζαριστών