Την Κυριακή 9/2/2020 διενεργήθηκε η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Δ.Σ και Ε.Ε του Συλλόγου

Η Σύνθεση - Συγκρότηση των οργάνων έχει ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Τζιαφέρη Πρόεδρος

Παναγιώτα Πολύχρου Αντιπρόεδρος

Μαριάνθη Τιτύρλα Γενική Γραμματέας

Νικολέτα Καπράγκου Ταμίας

Παναγιώτα Κλεισαρχάκη Μέλος

Ευθυμία Παπαδοπούλου Μέλος

Ευαγγελία Κυρίμη Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αναστασία Σπυρούδη

Κιουρτζόγλου Ευαγγελία

Αμαλία Μιτελούδη