Την Παρασκευή 10/1/2020 έγινε ο χορός του Συλλόγου μας και η κοπή της πίτας σε μουσική ταβέρνα