Τη Δευτέρα 9/12/2019 έγινε το χριστουγεννιάτικο παζάρι  , ανάψαμε το δένδρο μας και τραγουδήσαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια