Με την ευκαιρία συμμετοχής του συλλόγου μας στο φεστιβάλ της Αντιπάρου ,διοργανώθηκε εκδρομή στην Αντίπαρο και στη Πάρο