Την Κυριακή 12/5/19 , χορευτική ομάδα του Συλλόγου συμμετείχε σε πολιτιστική εκδήλωση που έγινε στη Διακονία για τη γιορτή των εν Θεσσαλονίκη Αγίων Πάντων