Την Κυριακή 10/2/2019 έγινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών