Το Σάββατο 12/1/19 έγινε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου και η κοπή της πίτας