Εκδρομή

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 έγινε εκδρομή και επισκεφθήκαμε την 

 Ι.Μ. Εικοσιφοίνισσας, τον αρχαιολογικό χώρο στους  Φιλίππους, και είχαμε γεύμα στην πόλη της Καβάλας