Την Κυριακή 26/8/2018 τοχορευτικό μας συμμετείχε στην εκδήλωση ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2018 που διοργάνωσε ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα ,Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού