Την Τρίτη 31/7/2018 η χορωδία συμμετείχε  σε συνάντηση χορωδιών στην Μπάφρα Σερρών