Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου συμμετείχαν στην εκδήλωση του δήμου ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2018