Εκ μέρους του ΔΣ 

¨ Χριστός Ανέστη 

      και Χρόνια Πολλά ¨