Την Κυριακή 4/2/2018 έγινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες από τις οποίες προέκυψαν τα νέα όργανα του Συλλόγου , που συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο 

Μαρία Τζιαφέρη - Παπαπαθανασίου  , Πρόεδρος 

Παναγιώτα Κιρμπάση- Πολύχρου , Αντιπρόεδρος

Ουρανία Μανκίσογλου - Σπυρούδη , Γενική Γραμματέας

Μαριάνθη Τιτίρλα , Ταμίας

Ευαγγελία Κυρίμη,τακτικό  μέλος

Παναγιώτα καρμπασούδη - Κλεισαρχάκη, τακτικό μέλος

Στέλλα Τσολάκη -Κιουρτζόγλου, τακτικό μέλος

Ελένη Ρηγοπούλου, αναπληρωματικό μέλος

Ευθυμία Παπαδοπούλου , αναπληρωματικό μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Αναστασία Σπυρούδη, Πρόεδρος

Ευαγγελία Κιουρτζόγλου, μέλος

Αμαλία Μιτελούδη, μέλος

Νικολέτα Καπράγκου, αναπληρωματικό μέλος