Χορευτική ομάδα του Συλλόγου συμμετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού- Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς Αριδαίας την Πέμπτη 7/9/2017

 

 

ρευτική ομάδα του Συλλόγου μας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλογου Μηλιάς Αριδα

 

ας.