Την Πέμπτη 24/8/17 η χορωδία του Συλλόγου συμμετείχε σε πολιτιστική εκδήλωση στην Καλάνδρα Χαλκιδικής