Στις 20/7/17 ο Σύλλογός μας συμμετείχε με τα χορευτικά τμήματά του στις εκδηλώσεις του δήμου ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2017 που παρουσίασαν χορούς της Ανατολικής Ρωμυλίας στο Πέτρινο ΠΚΠ