Την Κυριακή 5/2/2017 έγινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγουτ του έτου 2017 με

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Απολογισμός πεπραγμένων 2016

2.Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης 2016

3.Έγκριση ισολογισμού εσόδων –εξόδων σύμφωνα με την έκθεση της

Εξελεγκτικής Επιτροπής 2016

4. Έγκριση  Προϋπολογισμού 2017

Τα μέλη της συνέλευσης ενέκριναν  ομόφωνα  τους απολογισμούς  και  τον ισολογισμό του περασμένου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό  του τρέχοντος.