Στις 15 /1/2016 έγινε η κοπή πίτας στο παιδικό τμήμα και στη τυχερή που έτυχε το φλουρί δόθηκε το δώρο με σχολικά είδη.