Την Παρασκευή 8/7/2016  η χορωδία του Συλλόγου συμμετείχε στην συνάντηση χορωδιών στο πΠλαιοχώρι Χαλκιδικής που διοργάνωσε ο τοπικόςί Πολιτιστικός Σύλλογος