Την Κυριακή 7/2/2016 έγινε η τακτική Γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου και στη συνέχεια οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με τις καταστυατικές διαδικασίες.

Από τις εκλογές προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε ήδη σε σώμα με την εξής διάρθρωση

Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου, Πρόεδρος,

Παναγιώτα Κυρμπάση-Πολύχρου, Αντιπρόεδρος,

Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, Γενική Γραμματέας,

Μαριάνθη Τιτίρλα, Ταμίας,

Ευαγγελία Κοντολάζου-Κυρίμη,

Στέλλα Τσιολάκη-Κιουρτζόγλου,

Παναγιώτα Καρμπασούδη- Κλεισαρχάκη  ,Μέλη

και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τις

Αναστασία Σπυρούδη

Ελένη Ρηγοπούλου

Αμαλία Μητελούδη