Την Παρασκευή 16/10/2015 μέλη του Συλλόγου διένειμαν τρόφιμα στους πρόσφυγες της Ειδομένης.

Όλα τα είδη τροφίμων, νερά και χυμοί,  ήταν προσφορά των μελών του Συλλόγου και δόθηκαν σε 500 άτομα.