Την Κυριακή 24/5/2015 πραγματοποιήθκε εκδρομή στα Τρίκαλα-Ελάτη- Περτούλι