Την Παρασκευή 22 Μαΐου η χορωδία του Συλλόγου εμφανίστηκε σε  πολιτιστική εκδήλωση στη Μονή Λαζαριστών