Η χορωδία του Συλλόγου εμφανίστηκε  το Σάββατο 16 Μαΐου σε πολιτιστική εκδήλωση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης