Την Κυριακή 8/2/2015 έγινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου