Την Πέμπτη 6/3/2014 ξεκίνησε το νέο τμήμα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών