Την Πέμπτη 26/6/14 , με τη λήξη των μαθημάτων των χορευτικών τμημάτων έγινε συνεστίαση, σε ταβέρνα της περιοχής, όλων των συμμετεχόντων στα τμήματα.