Την Πέμπτη 19/6/14, με την λήξη των μαθημάτων του τμήματος εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έγινε συνάντηση όλων όσων συμμετείχαν στο τμήμα σε καφέ- εστοιατόριο της περιοχής