Τη Κυριακή 19/1/2014 ο Σύλλογος διοργάνωσε ομαδική παρακολούθησδη της παράστασης " Το  Καμπαρέ" στο Μ.Μ.Θ