Στις 9/2/2014 έγινε η τακτική ετήσια  Γενική Συνέλευση μελών κατά την οποία ψηφίστικαν ο Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του 2013.  Στη συνέχεια διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για  για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για ΔΣ εκλέχθηκαν κατά σειρά

1.Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου

2.Παναγιώτα Κιρμπάση- Πολύχρου

3.Μαριάνθη Τιτίρλα

4.Ευαγγελία Κοντολάζου- Κυρίμη

5.Ουρανία Μενκίσογλου- Σπυρούδη

6.Στέλλα Τσιολάκη - Κιουρτσόγλου

7.Παναγιώτα Καραμπασούδη-Κλεισαρχάκη

Η 5η και η 6η ισοψήφισαν

Για Εξελεγκτική Επιτροπή

1.Αναστασία Σπυρούδη

2.Παναγιώτα Κιοσσέ- Βογιατζή

3.Αμαλία Μητελούδη