Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 χορευτική ομάδα τπου Συλλόγου συμμετείχε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής