την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 έγινε Ομιλία , στην αίθουσα του Συλλόγου

με θέμα: « Οι σχέσεις στην οικογένεια μετά την συνταξιοδότηση» με 

ομιλήτρια  την κυρία Χαντζοπλάκη Μαρία, Ψυχολόγο- Οικογενειακή Σύμβουλο.