Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6:00 μμ έγινε η 6η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και εγκρίθηκαν από το Σώμα τα θέματα που ήταν στην Ημερήσια Διάταξη.

Ανακοινώθηκαν οι προγραμματισμένες για το 2013 δραστηριότητες.