Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 χορευτική ομάδα του Σύλλόγου συμμετείχε σε πολιτιστική εκδήλωση στην Άσηρο