Την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 άρχισε το νέο τμήμα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών .Το τμήμα λειτουργεί αποκλειστικά για γυναίκες, διαρκεί 25 ώρες και κοτστίζει 45 ευρώ, με εκπαιδεύτρια έμπειρη στο αντικείμενο. Στις εκπαιδευόμενες χορηγείται δωρεάν  έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.