Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος            Μαρία Τζιαφέρη - Παπαθανασίου

Αντιπρόεδρος       Παναγιώτα  Κιρμπάση - Πολύχρου

Γ.Γραμματέας       Ουρανία  Μενκίσογλου - Σπυρούδη

Ταμίας                 Παναγιώτα  Καρμπασούδη - Κλεισαρχάκη

Τακτικά Μέλη        Ευαγγελία  Κοντολάζου - Κυρίμη

Μαριάνθη  Τιτίρλα

Στέλλα. Τσιολάκη -  Κιουρτζόγλου

 

Αναπληρωματικό Μέλος : Μάγδα Ταϊρίδου