Την Κυριακή το απόγευμα έγινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου..

Στα μέλη έγινε η παρουσίαση (με power point) του Απολογισμού πεπραγμένων του έτους 2011 και του οικονομικoύ απολογισμού από το Απερχόμενο ΔΣ καθώς και προτάσεις για τον Προγραμματισμό  Δράσεων για το 2012 και ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών.

Στη συνέχεια διεξάχθηκε  η προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία των Αρχαιρεσιών.

Υποψήφιες για ΔΣ ήταν 8  και 3 για την Ε.Ε.

Η εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τις : Χ. Μιχαηλίδου, Ι. Ηλιάδου και Τ. Ασλανίδου, μετά το πέρας της ψηφοφορίας ,ανακοίνωσε τον πίνακα των εκλεχθεισών που με την σειρά συγκέντρωσης ψήφων είναι:

Για ΔΣ

Τακτικά Μέλη

Μαρία Τζιαφέρη -Παπαθανασίου

Ευαγγελία Κοντολάζου- Κυρίμη

Παναγιώτα Κιρμπάση-Πολύχρου

Μαριάνθη Τιτίρλα

Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη

Στέλλα Τσιολάκη- Κιουρτζόγλου

Παναγιώτα Καρμπασούδη - Κλεισαρχάκη

Αναπληρωματικό Μέλος

Ταϊρίδου Μάγδα

 

Για Ε.Ε

Αναστασία Σπυρούδη

Χρυσάνθη Πατσούμη

Αμαλία Μητελούδη