Τα χορευτικά των γυναικών θα συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Λαογραφικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστοχωρίου στις 23 Ιουνίου 2011στο Ασβεστοχώρι.

Η μεταφορά των χορευτικών και όσων θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα γίνει με λεωφορείο που θα διθέσει ο Σύλλογος.

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου ( τηλ. 2310 324 575)