Προβολή ντοκιμαντέρ στην αίθουσα του συλλόγου στις 7.00 μ.μ.και παρουσίαση της ιστοσελίδας του Συλλόγου στις 14/3/11