Από την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 θα ξεκινήσει νέο τμήμα για εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας.

Το τμήμα είναι για αρχάριες και θα γίνεται κάθε Τετάρτη 5:30 μμ.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από την  Πρόεδρο του ΔΣ κ Μ.Τζιαφέρη