Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου

Εύχονται

"Καλά Χριστούγεννα"