Έναρξη

Λειτουργίας του Συλλόγου

 

Ο Σύλλογος θα αρχίσει να λειτουργεί από την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

6:30 μμ

Με την Κοινωνική Λέσχη

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα