Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι από το Δεκέμβριο θα ξαναρχίσει  το πρόγραμμα δωρεάν μετρήσεων πίεσης, σακχάρου και χορήγησης ζαχαρόμετρων, για τα μέλη του Συλλόγου , από τη κυρία Σοφία Μαστοροπούλου , προϊσταμένη νοσηλεύτρια Μονάδας Τεχνητού νεφρού και μέλος του Συλλόγου.

Οι μετρήσεις  γίνονται δύο φορές το μήνα, δηλαδή κάθε δεύτερη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Λέσχης, στην αίθουσα του Συλλόγου, εκτός αν συμπίπτει με αργία ή γιορτές που είναι κλειστός ο Σύλλογος.

Η έναρξη θα γίνει τη Δευτέρα 5/12/2011

Από το ΔΣ