κκ

ΕΝΑΡΞΗ

Λειτουργίας του Συλλόγου

Τα τμήματα και οι λοιπές δραστηριότητες του Συλλόγου για την περίοδο 2011-2012 αρχίζουν από τον Οκτώβριο.

Η Κοινωνική Λέσχη θα ξεκινήσει

τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

με Αγιασμό στις 7:00 μμ

στην ανακαινισμένη αίθουσα του Συλλόγου

(Μεγάλου Αλεξάνδρου 36 Πυλαία)

Από το ΔΣ