Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 χορευτική ομάδα του Συλλόγου θα εμφανιστεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Περιθώρι Δράμας. Η  μετακίνηση της χορευτικής ομάδας και όσων γυναικών επιθυμούν να μεταβούν και να  παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα γίνει με λεοφωρείο που θα εξασφαλίσειι ο Σύλλογος.