Έναρξη τμήματος

 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

 

Το τμήμα θα λειτουργεί πρωινές ώρες, κάθε

 

Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-12:00 μ.

 

με ειδικό πρόγραμμα για ενήλικες γυναίκες.

 

Έναρξη λειτουργίας Τμήματος: Τετάρτη 7 /12 / 2011

Δηλώσεις συμμετοχής στα Γραφεία του Συλλόγου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2310 324 575

 

Από το ΔΣ